Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu  
Müəllifi:  Əmirov Rəşadət, Hacıyev Sahib
Mövzusu: Kənd və meşə təsərrüfatı/Kənd təsərrüfatının elmi. Təbii və texniki əsasları
Nəşriyyat: Naxçıvan,"Əcəmi"
Səhifə Sayı: 178
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2013
Məlumat: Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu haqqında məlumatlar verilir. Bu xəritədə torpaqların tipi, yarımtipi və növ müxtəliflikləri dəqiq göstərilmiş və gələcəkdə Naxçıvan MR-da torpaqlardan mədəni-təbii bitkilər altında daha səmərəli istifadə etmək üçün istiqamətlər göstərilmişdir
Oxunma Sayı: 3