Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Kitabın Adı: Kartofçuluq  
Müəllifi:  Dünyamalıyev Məmmədəli, Məmmədhəsənov Naiq
Mövzusu: Kənd və meşə təsərrüfatı/Bitkiçilik
Nəşriyyat: Bakı,Nurlan
Səhifə Sayı: 152
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2004
Məlumat: Kitabda kartof yetişdirilməsinin tarixi, kartofun morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri, torpaq-iqlim şəraitinə təlabatı, sortun seçilməsi və əkin materialının hazırlanması, suvarmanın vaxtı və norması, gübrələnməsi, alaq otlarından, xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi, yığımı, daşınması və saxlanması haqqında məlumatlar qeyd olunmuşdur.
Oxunma Sayı: 23