Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi  
Müəllifi:  Hacıyev Sahib
Mövzusu: Kənd və meşə təsərrüfatı/Kənd təsərrüfatının elmi. Təbii və texniki əsasları
Nəşriyyat: Bakı,"MBM"
Səhifə Sayı: 296
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2010
Məlumat: Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikasında keçirilən torpaq islahatlarının hüquqi və ekoloji məsələləri haqqında qısa məlumat verilərək Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi qiymətləndirilməsinin nəzəri, metodiki və metodoloji məsələləri öyrənilmişdir. Burada həmçinin torpaqların ərazidə eko-coğrafi qiymətləndirmək üçün torpaq fondundan müasir istifadə vəziyyəti, coğrafi yayılması, ehtiyat mənbələri, münbitliyinin pozulmasına təsir edən mənfi təbii və antropogen amillər və onların aradan qaldırılması yolları da tədqiq olunmuşdur.
Oxunma Sayı: 5
    

Kitabın elektron variantı yoxdur