Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti  
Müəllifi:  Hacıyev Sahib
Mövzusu: Kənd və meşə təsərrüfatı/Kənd təsərrüfatının elmi. Təbii və texniki əsasları
Nəşriyyat: Bakı,MBM
Səhifə Sayı: 108
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2009
Məlumat: Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikasında keçirilən torpaq islahatlarının hüquqi və ekoloji məsələləri haqqında qısa məlumat verilərək, Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi amillərdən ərazinin relyef, geoloji, geomorfoloji quruluşu, iqlim, hidroloji, hidrogeoloji şəraiti, bitki, heyvanlar aləmi, antropogen təsir və b.öyrənilmişdir.
Oxunma Sayı: 7
    

Kitabın elektron variantı yoxdur