Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Təbiət elmləri

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri. (Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər)  
Müəllifi:  Talıbov Tariyel, İbrahimov Əliyar, Abbasov Abdulla
Mövzusu: Təbiət elmləri /Biologiya elmləri
Nəşriyyat: Naxçıvan,"Əcəmi"
Səhifə Sayı: 350
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2008
Məlumat: Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilərinin taksonomik spektrinin tərtibinə, floranın əmələ gəlməsi və formalaşmasına, öyrənilmə tarixinə və son dövrlərdə aparılan taksonomik dəyişikliklərə həsr olunmuşdur.
Oxunma Sayı: 14
    

Kitabın elektron variantı yoxdur