Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Təbiət elmləri

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycanın mühüm ornitoloji əraziləri. Abşeron - Qobustan, Kür - Araz ovalığı, Naxçıvan  I cild
Müəllifi:  Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti
Mövzusu: Təbiət elmləri /Biologiya elmləri
Nəşriyyat: Bakı,Victory
Səhifə Sayı: 140
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2010
Məlumat: Kitabda Mühüm Ornitoloji Ərazilərin kriteriya və kateqoriyaları; Azərbaycanın dünya üzrə təhlükədə olan, endemik və biom-məhdut quş növləri, MOƏ mühafizəsinə aid qanunlar göstərilmişdir.
Oxunma Sayı: 14