Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan ədəbi mühiti  
Müəllifi:  Axundov Akif, Vəliyev Sevindik
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Ədəbiyyatşünaslıq
Nəşriyyat: Bakı,Nurlan
Səhifə Sayı: 216
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2008
Məlumat: Kitabda ta qədim dövrdən başlayaraq müasir dövrümüzə qədər Naxçıvanda yaşayan, yazıb-yaradan şair və yazıçıların həyatından, yaradıçılığından bəhs edilir, onların şeirlərindən nümunələr verilir, yazılan əsərlərə dövri mətbuatda verilimiş qiymətdən danışılır.
Oxunma Sayı: 4
    

Kitabın elektron variantı yoxdur