Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Araz vadisinin oykonimləri  
Müəllifi:  İmanlı Akif
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Nəşriyyat: Naxçıvan,"Məktəb"
Səhifə Sayı: 74
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2013
Məlumat: Kitab Naxçıvan çevrəsi, yaxud Araz vadisi oykonimlərinin linqvistik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi məsələlərini əhatə edir. Kitabda Türkiyə Cümhuriyyətinin İğdır Vilayətinə daxil olan Aralıq və Qaraqoyunlu bölgələrinin oykonimlərinin leksik tərkibi müəyyənləşdirilərək, onların etimoloji təhlili verilir və yaranma yolları şərh edilir.
Oxunma Sayı: