Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: "Füyuzat" jurnalı və ədəbi dil  
Müəllifi:  Həsənova Sədaqət
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Nəşriyyat: Bakı,ADPU
Səhifə Sayı: 104
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2006
Məlumat: Monoqrafiyada XX yüzilin əvvəlində nəşr olunan "Füyuzat" jurnalı linqvistik baxımdan araşdırılmışdır. Dərginin fonetik, leksik-frazeoloji və qrammatik xüsusiyyətləri təhlil edilərək ədəbi dil normaları ilə münasibəti müəyyənləşdirilmiş və onlar ədəbi dil faktı kimi konkret nümunələrlə əsaslandırılmışdır.
Oxunma Sayı: