Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Градостроительство и архитектура Азербайджана XIX-начала XX века  
Müəllifi:  Фатуллаев - Фигаров Ш.С.
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/İncəsənət
Nəşriyyat: Баку,Шарг - Гарб
Səhifə Sayı: 492
Dil: Rus Dili
Nəşr ili: 2013
Məlumat: В монографии раскрыта важная страница истории архитектуры Азербайджана XIX- начала XX вв., проанализирована градостроительная структура населенных мест, определена закономерная сущность развития основных типов зданий и сооружений и художественная направленность архитектуры исследуемой эпохи.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur