Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: Bakı - tarixin səhifələri  
Müəllifi:  Dadaşova Sevda, Qasımzadə Elbay, Məmmədov Fazil (tərt. edən)
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/Tarix. Tarix elmləri
Nəşriyyat: Bakı,Şərq-Qərb
Səhifə Sayı: 188
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2013
Məlumat: Oxuculara təqdim olunan bu kitab əzəldən neftlə bağlı bir şəhərin- Bakının çoxəsrlik tarixinə həsr edilmişdir.
Oxunma Sayı: 1
    

Kitabın elektron variantı yoxdur