Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Biblioqrafik vəsaitlər

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 10 ildə (Biblioqrafiya)  
Müəllifi:  Eyvazlı Həsənəli (tərt. ed. və red.)
Mövzusu: Biblioqrafik Vəsaitlər. Məlumat nəşrləri. Jurnallar/Biblioqrafik vəsaitlər (göstəricilər, siyahılar, xülasələr)
Nəşriyyat: Naxçıvan,"Məktəb"
Səhifə Sayı: 266
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2013
Məlumat: Kitabda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun 10 illik fəaliyyəti haqqında biblioqrafik məlumatlar verilmişdir.
Oxunma Sayı: