Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Ana dilindən praktik məşğələ  
Müəllifi:  Ağalarov Arif, Həsənova Samirə, Cəfərova Fəxriyyə
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Nəşriyyat: Naxçıvan,"Məktəb"
Səhifə Sayı: 218
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2014
Məlumat: Dərs vəsaiti iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə fonetika və leksikologiyaya, ikinci hissədə isə morfologiyaya və sintaksisə aid çalışmalar, testlər və düşündürücü nəzəri suallar verilmişdir.
Oxunma Sayı: