Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı uşaqların inkişafı  
Müəllifi:  Həsənli Oruc, Camalov Kamal
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Psixologiya
Nəşriyyat: Naxçıvan,"Əcəmi"
Səhifə Sayı: 384
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2014
Məlumat: Kitabda istedadlı uşaqların tanınması üçün ümumi qanunauyğunluqlar, onların aşkar edilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı uşaqların inkişaf istiqamətləri, Şərqin görkəmli mütəfəkkirlərinin istedadlı uşaqlar haqqında fikirləri təhlilə cəlb edilmişdir. Məktəbəqədər, kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda psixoloji problemlər, onların aradan qaldırılması yolları, istedadın aşkar edilməsi üçün uşaqların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi verilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur