Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: "Divanü lüğat-İt-Türk"də Azərbaycan türkcəsi sözləri  
Müəllifi:  Əliyev İsmayıl
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Nəşriyyat: Naxçıvan,"NUH"
Səhifə Sayı: 111
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2016
Məlumat: Kitabda Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-İt-Türk" əsərində olan azəri türkcəsinə aid sözlər seçilmiş və onların müasir ədəbi dilimizdə, həmçinin dialektlərdə, xüsusilə Naxçıvan ləhcəsində işlənmə vəziyyətləri araşdırılmışdır.
Oxunma Sayı: