Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: "Divanü lüğat-İt-Türk"də atalar sözləri  
Müəllifi:  Əliyev İsmayıl
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Nəşriyyat: Bakı,"AVROPA"
Səhifə Sayı: 124
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2014
Məlumat: Elmi iddiası olmayan bu kitabda müəllifin "Divanü lüğat-İt-Türk" əsərindəki atalar sözləri haqqında düşüncələri, onlardan bəzilərinin təhlilindən doğan ümumiləşdirmələri verilmişdir.
Oxunma Sayı: