Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Təbiət elmləri

 
 
Kitabın Adı: İndium  
Müəllifi:  Rzayev Bayram, Məmmədxanova Aliyə
Mövzusu: Təbiət elmləri /Kimya elmləri
Nəşriyyat: Naxçıvan,"Tusi"
Səhifə Sayı: 158
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2012
Məlumat: Kitab-monoqrafiya iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə indiumun fiziki, kimyəvi xassələrinə, əsas birləşmələrinin alınmasına, indiumun filiz və konsentratlardan ayrılmasına, saf indium metalının alınmasına, eyni zamanda indiumun analitik kimyasına aid geniş materiallar verilmişdir. İkinci hissədə indiumun müasir elektronikada tətbiq oluna bilən üçlü halkogenid birləşmələrinin alınmasına həsr olunmuş yeni üsullarla alınma metodları şərh olunmuşdur.
Oxunma Sayı: