Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Təbiət elmləri

 
 
Kitabın Adı: Molibden  
Müəllifi:  Rzayev Bayram, Qarayev Əhməd
Mövzusu: Təbiət elmləri /Kimya elmləri
Nəşriyyat: Bakı,ADPU
Səhifə Sayı: 156
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2010
Məlumat: Kitabda molibden və onun birləşmələrinin alınması və xassələrinə dair; molibdenin minerallarının və onlardan flotasiya üsulu ilə konsentratların alınmasına; konsentratlardan molibden birləşmələrinin və metal molibdenin alınma texnologiyasına; molibdenin vəsfi və miqdari təyini metodlarına və flotasiya prosesinin mahiyyətinə dair yığcam materiallar verilmişdir.
Oxunma Sayı: 1