Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Təbiət elmləri

 
 
Kitabın Adı: Термические и гидротермальные превращения в сложных алюмосиликатах  
Müəllifi:  Мамедова Гюнель
Mövzusu: Təbiət elmləri /Kimya elmləri
Nəşriyyat: Saarbrücken,LAP LAMBERT Academic Publishing
Səhifə Sayı: 84
Dil: Rus dili
Nəşr ili: 2012
Məlumat: Книга посвящена изучению термического и гидротермального превращения Мg-содержащих сложных алюмосиликатов - каолинита, антигорита, доломита и обсидиана методами рентгенофазового, термогравиметрического и рентгеноспектралного анализов, что позволяет прогнозировать их технологические свойства.
Oxunma Sayı: