Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Təbiət elmləri

 
 
Kitabın Adı: Gümüş və onun birləşmələri  
Müəllifi:  Hüseynov Qorxmaz
Mövzusu: Təbiət elmləri /Kimya elmləri
Nəşriyyat: Naxçıvan,"NUH"
Səhifə Sayı: 241
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2016
Məlumat: Kitabda gümüşün dövri sistem cədvəlində mövqeyi, atomunun quruluşu, təbiətdə yayılmış mineralları, sənayedə və laboratoriyada alınması üsulları, fiziki-kimyəvi xassələri, tətbiqi, mühüm qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri, bir sıra kimyəvi elementlərlə əmələ gətirdiyi ikili və üçlü sistemlərinin faza tarazlıqları, gümüş və onun bəzi birləşmələrinin nano və mikrohissəcik halında alınması və xassələrinin tədqiqi haqqında yığcam məlumatlar şərh edilmişdir.
Oxunma Sayı: 1