Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekosistemləri, ekzogen və antropogen proseslərin onlara təsiri, təbii müvazinətin bərpası zərurəti  
Müəllifi:  Şəkuri Bəhruz, Mərdanlı Akif
Mövzusu: Kənd və meşə təsərrüfatı/Kənd təsərrüfatının elmi. Təbii və texniki əsasları
Nəşriyyat: Bakı,"Şirvannəşr"
Səhifə Sayı: 256
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2009
Məlumat: Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoloji durum, ekosistemlər və onlara təsir edən ekzogen və antropogen amillər, torpaq örtüyü, genetik torpaq tiplərinin səciyyəsi, erroziya prosesinin onlara təsiri monoqrafiyada öz əksini tapmışdır.
Oxunma Sayı: 1