Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Təbiət elmləri

 
 
Kitabın Adı: Kimya tarixi (iki cilddə)  II cild
Müəllifi:  Rzayev Bayram
Mövzusu: Təbiət elmləri /Kimya elmləri
Nəşriyyat: Naxçıvan,"Əcəmi"
Səhifə Sayı: 519
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2016
Məlumat: Kitabda kimyəvi sintezin, quruluş nəzəriyyəsi və stereokimyanın, bütövlükdə analitik kimyanın, metallurgiyanın inkişaf tarixi şərh edilmiş və sənaye kimyası haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. Burada həmçinin, ən ümdə hadisələr və kəşflərin xronologiyası, kimya üzrə Nobel mükafatı laureatlarının siyahısı da verilmişdir.
Oxunma Sayı: 2