Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Təbiət elmləri

 
 
Kitabın Adı: Kimya tarixi (iki cilddə)  I cild
Müəllifi:  Rzayev Bayram
Mövzusu: Təbiət elmləri /Kimya elmləri
Nəşriyyat: Naxçıvan,"Əcəmi"
Səhifə Sayı: 512
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2015
Məlumat: Kitabda ən qədim dövrdən - odun kəşfindən başlayaraq, yunan filosoflarının ideyaları, əlkimya, yatrokimya dövrü, flogistom nəzəriyyəsi, inqilab dövrü, XVIII əsrdə eksperimental kimya, XIX əsrin birinci yarısında Rusiyada kimya, XIX əsrin sonunda isə fizika sahəsində edilən kəşflər, partlayıcı və zəhərləyici maddələr, bəşəriyyətin başı üstündə daim fırlanan üç qara bulud - kütləvi qırğın silahları, elementlərin kəşfi və adlarının mənşəyi və s. başlıqlar altında yığcam məlumatlar şərh edilmişdir.
Oxunma Sayı: 2