Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Biblioqrafik vəsaitlər

 
 
Kitabın Adı: Kitabi-Dədə Qorqud. Biblioqrafik göstərici  I cild
Müəllifi:  Əskər Ramiz, Əskər Nailə
Mövzusu: Biblioqrafik Vəsaitlər. Məlumat nəşrləri. Jurnallar/Biblioqrafik vəsaitlər (göstəricilər, siyahılar, xülasələr)
Nəşriyyat: Bakı,BXQR
Səhifə Sayı: 624
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2017
Məlumat: Biblioqrafik göstəriciyə Azərbaycan, türk, özbək, qazax, qırğız, türkmən, uyğur, tatar, başqırd, qaqauz, qaraqalpaq, avar, ləzgi, udi, talış, tat, xınalıq, kürd, rus, Ukrayna, polyak, serb-xorvat, çernoqoriya, latış, Litva, eston, gürcü, erməni, alman, ingilis, fransız, italyan, macar, holland, yunan, portuqal, ərəb, fars, ivri, Çin, hind, yapon və Koreya dillərində 8142i mənbə daxil edilmişdir.
Oxunma Sayı: