Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: "Kitabi-Dədə Qorqud" dilinin izahlı lüğəti  
Müəllifi:  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Nəşriyyat: Bakı,"Elm"
Səhifə Sayı: 204
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 1999
Məlumat: Oxuculara təqdim edilən bu lüğət abidənin söz xəzinəsi barəsində ilk leksikoqrafik əsərdir. Lüğətin yazılmasında məqsəd işlənmə intensivliyindən və mənşəyindən asılı olmayaraq, bütün sözləri qeydə almaq, sözlərin dastanın dilindəki semantik və qrammatik mənalarını əyani göstərməkdir. Kitabda sabit söz birləşmələri, sözlərin məcazi mənaları da verilmişdir.Lüğətdə 2400-ə yaxın sözün izahı verilir.
Oxunma Sayı: 8