Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi  
Müəllifi:  Quliyev Əlövsət
Mövzusu: Kənd və meşə təsərrüfatı/Kənd təsərrüfatının elmi. Təbii və texniki əsasları
Nəşriyyat: Naxçıvan,"Əcəmi"
Səhifə Sayı: 168
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2014
Məlumat: Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının suvarılan torpaqlarında 30 ilə yaxın bir müddətdə, stasionar təcrübə, çöl tədqiqatları və laboratoriya analizləri verilmişdir.
Oxunma Sayı: 2