Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Zamanov Kamil (tərtibçi) : 120 yaşlı məktəb
Bu kitab Şərur rayonundakı Cəlilkənd orta məktəbinin 120 illik yubileyindən bəhs edir
Zeynallı Hənəfi : Azərbaycan nağılları
Beşcildlik "Azərbaycan nağılları"nın təqdim olunan I cildinin əsasında milli folklorun toplanması, nəşri və araşdırılmasında böyük xidməti olan Hənəfi Zeynallının "Azərbaycan nağılları" toplusu dayanır. Topluda yer alan, milli koloritlə zəngin nağıllar vaxtilə Azərbaycanın dəyişik bölgələrindən yazıya alınmışdır
Zeynalov Həsən : Diplomatın tale yolu
Bu kitab Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev məktəbinin yetirməsi, peşəkar diplomat Həsən Zeynalovun zəngin, mənalı ömür və tale yolundan bəhs edir. Naxçıvanın Bakıda Daimi nümayəndəsi, Azərbaycan Respublikasının Qarsda, İstanbulda Baş konsulu, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında Daimi nümayəndə, Türkmənistanda və Əfqanıstanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi səmərəli fəaliyyətini əks etdirən təkzibedilməz faktlar, rəsmi və mətbuat sənədləri, canlı xatirələr əsasında ədəbi-publisistik üslubda qələmə alınıb.
Zülfüqarov Şahin (buraxılışa məsul) : Ərəb ədəbiyyatı antologiyası
Kitabda ərəb ədəbiyyatı müəlliflərindən olan Tahir Vəttar, Hani Nəqşəbəndi və Qəssan Kənəfaninin əsərləri verilmişdir.
Zeyniyev Novruz, Axundov Asif, Novruzova Gülşən : Ətraf aləmlə tanışlığın tədrisi metodikası
Təqdim olunan dərslik orta ümümtəhsil və ali məktəblərdə tədris olunan “Ətraf aləmlə tanışlığın tədrisi metodikası”” fənninin kurikulumuna əsasən yazılmışdır.
Zeyniyev Novruz, Sultanov Rauf, Axundov Asif : Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası (dərslik)
Təqdim olunan dərslik orta ümümtəhsil və ali məktəblərdə tədris olunan “Həyat bilgisi” fənninin kurikulumuna əsasən yazılmışdır.
Zenkoviç Nikolay : Heydər Əliyev. Tale yolları
Heydər Əliyevin Nikolay Zenkoviç tərəfindən qələmə alınmış həyat və tale yolu öz bənzərsizliyi ilə insanı valeh edir. Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun keçmiş üzvünün dünyabaxışındakı təkamülün-onun uzaq və yabançı qırmızı ulduzdan ayrılıb, tədricən doğma ayparaya qovuşmasının səbəblərinə müəllifin baxışı xüsusilə fərqlidir
Zeynalov Cavanşir, Həsənli Həsən, Əliyev Məftun : İnformatika
Kitabda İnformatikanın əsas anlayışları, EHM - lərin yaranma tarixi və inkişaf mərhələləri, fərdi kompyuterlərin arxitekturası və struktur sxemi, alqoritmləşdirmə, kompyuterlərin proqram təminatı, əməliyyat sistemləri, verilənlər bazası, kompyuter və internet şəbəkələri haqqında yazılmaqla, onların hər birinə uyğun testlər hazırlanmışdır.
Zərif Məhəmməd Cavad, Səccadpur Seyyid Məhəmməd Kazım, Movlayi İbadullah : Keçid dövrünün beynəlxalq əlaqələri keçmiş Qərb dünyasında
Kitab İran İslam Respublikası tərəfindən həyata keçirilən xarici siyasətin cəmiyyətə daha geniş izah edilməsini təmin edir.
Zülfüqarov Şahin (buraxılışa məsul) : Latın Amerikası ədəbiyyatı antologiyası
Kitabda Latın Amerikası ədəbiyyatı müəlliflərindən olan Xulio Kortasar, Luis Sepulveda və Amanda Karpenterin əsərləri verilmişdir.
1 - 2