Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Yaqub Sərxan : Arazın arzusu
Kitabda gənc şairin "Uğur olsun", "Azərbaycan", "Heydər baba", "Şanapipik", "Tut ağacı" və s. şeirləri verilmişdir
Yadigar Asim : Bahar (poema)
Bu kitab Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Bahar Talıbovanın əziz xatirəsinə həsr olunub
Yadigar Asim : Bir nurlu heykəl yarat
Kitaba şairin müxtəlif mövzulu şeirləri, poemaları və mənzum dramları daxil edilmişdir.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Nahçıvan Devlet Üniversitesi  : Dede Korkut Bilgi Şöleni
Kitapta 1 nisan 1998 yılında Vanda düzenlenen Dede Korkut Bilgi Şöleninin materialları toplanmışdır.
Yadigar Asim, Nasiri Hacı Davud : Dostlar töhfəsi
"Dostlar töhfəsi" adlı bu ədəbi almanaxda Tehran, Təbriz, Zəncan, Ərdəbil, Urmiya, Marağa, Sərab, Əhər, Mərənd və s. şəhərlərdə yaşayıb yaratmış şairlərin şeirləri ilə birgə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb yaradan şairlərin vətənə, torpağa, sülhə, təbiətə həsr etdikləri şeirləri toplanıb
Yaqublu Nəsiman : Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski
Kitabda Ə.Fətəlibəylinin fəaliyyətinin müxtəlif mərhələləri öz əksini tapmışdır. Onun tərcümeyi-halı, hərbi məktəbdə təhsili, Sovet ordusunda xidməti, müharibə illərində Azərbaycan legionunun təşkilindəki rolu, minlərlə insanı xilas etməsi, sonradan Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda apardığı mücadilə, Qərb dövlətləri ilə ciddi siyasi çalışmaları sənədlərlə əsaslandırılmışdır
Yurdoğlu Elxan : Gündüzləri sübh şəfəqli gecələri nur çələngli Naxçıvanım
Kitabda şair-publisist Elxan Yurdoğlunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının son iyirmi ildəki sürətli inkişafını özündə əks etdirən poemaları, müxtəlif illərdə bu qədim torpağa həsr olunmuş poetik düşüncələrinin ümumiləşdirildiyi şeirləri toplanmışdır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra Katibliyi  : Heydər Əliyev irsi Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyası
Kitaba Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə Azərbaycanın Ümummilli Lideri, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş "Heydər Əliyev irsi Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyası" mövzusunda keçirilən konfransın materialları daxil edilmişdir
Yaqubova İradə (məsul redaktor) : İlham Əliyevin prezidentliyinin 365 günü və vətəndaş cəmiyyəti
Kitabda İlham Əliyevin daxili-xarici siyasəti, insanların söz azadlığı, Dağlıq Qarabağ problemi və s. haqqında məlumatlar verilmişdir
Yurdoğlu Elhan : Nakş-ı Cihan Nahçıvan (Nahçıvan konulu şiirler)
Kitapta Azerbaycan Cumhuriyyetinin tarihi-sanatsal bölgelerinden biri olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyyetini konu edinen 77 Azerbaycan şairinin şiirleri yer almaktadır.
1 - 2