Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Rəsulova Gülnarə : Akademik Bəkir Nəbiyev haqqında soraq kitabı
Soraq kitabında tanınmış tənqidçi və ədəbiyyatşünas, akademik Bəkir Nəbiyevin tərcümeyi-halının əsas məqamları verilmiş, bu vaxtadək nəşr olunmuş məqalə və resenziyalarının, müəllifi, redaktoru və tərtibçisi olduğu kitabların, tərcümələrinin, rəhbərliyi altında hasilə yetən namizədlik və doktorluq əsərlərinin biblioqrafiyası öz əksini tapmışdır
Rüstəmov Ağarza, Quliyev Əlövsət, Qasımov Dilsuz : Aqrar sahənin inkişafının regional problemləri (Dərs vəsaiti)
Dərs vəsaitində aqrar sahənin inkişafı, aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti və onun formalaşdırılması, ərzaq təhlükəsizliyi və qida sənayesi müəssisələrində innovasiya amili, aqrar sahədə istehsal sahibkarlığı və s. mövzular haqqında məlumat verilmişdir.
Rüstəmov Ağarza, Qasımov Dilsuz : Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (Dərs vəsaiti)
Dərs vəsaitində aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi kursunun elmi-metodoloji əsasları, aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri, kənd təsərrüfatında sahənin və regionların spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla mövcud ehtiyat mənbələrinin aşkar edilməsi, sahibkarlıq formalarının inkişafı, infrastrukturun təşkili, kənd təsərrüfatında idarəetmə sistemi və onun təkmilləşdirilməsi yolları müasir tələblər baxımından təhlil edilmişdir.
Rəcəbli Əli : Azərbaycan sikkələri
Bu kitabda qədim Azərbaycan Albaniya dövlətinin sikkələrindən başlayaraq müasir dövrə qədər-təqribən 2500 il ərzində zərb olunmuş və kəsilmiş bütün Azərbaycan pullarının nümunələri bu qiymətli tədqiqatda öz əksini tapmışdır
Rəhmanzadə Şamil : Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri)
Monoqrafiya tarixşünaslığımızın nisbətən az öyrənilmiş mövzularından olan Azərbaycanın tarixi ərazilərinə, ən başlıcası isə şimal-qərb bölgəsinə- tarixi Car-Balakən camaatlıqları və İlisu sultanlığının bir hissəsini əhatə edən Zaqatala mahalına gürcü iddialarının tədqiqinə həsr edilmişdir.
Ruşanov Asəf : Balbas cinsli qoyunların bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətləri
Kitabda Azərbaycan yerli aborigen qoyun cinsləri içərisində ən yüksək bala verən, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yeganə planlı qoyun cinsi olan Balbas qoyunlarının mənşəyi, yetişdirilməsi, yemləndirilməsi cinsdaxili tiplərinin məhsuldarlıq göstəriciləri verilmiş və heyvanların gələcək seleksiya-damazlıq işinin istiqamətinin müəyyən edilməsi, bunun üçün də gələcəkdə bu tiplərin ayrıca sürülərinin təşkili qeyd edilmişdir.
Rzayev Vahid : Buraxılış işlərini necə işləməli (Pedaqoji fakultə tələbələri üçün metodik tövsiyyə)
Vəsaitdə tələbələrə buraxılış işlərini necə yazmaq və hazırlamaq haqqında zəruri biliklər verilir.
Rzayev Bayram : Dəri texnologiyası
Kitabda dəri texnologiyasının bütün sahələrinə toxunulımuşdur.
Rüstəmova Təhminə : Fars və Azərbaycan dillərinin müqayisəli qrammatikası
Müəllif bu kitabında basmaqəlib, şablon tədqiqat üsulu ilə yazmamış, bu dillərin hər birinin öyrənilməsində əhəmiyyətli olan dil hadisələrinə xüsusi diqqət yetirmişdir
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi  : Heydər Əliyevin İKT siyasətinin uğurlu davamı
Kitabda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin İKT siyasətinin uğurlu davam etdirilməsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin böyük diqqət və qayğısı sayəsində rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində nailiyyətlər faktlar və hadisələrlə hərtərəfli göstərilir
1 - 2 - 3 - 4 - 5