Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Ordubadi Salik : "Gülşəni-vəhdət" Divan
Bu divanda Salik Ordubadinin yalnız Azərbaycan türkcəsində qələmə aldığı əsərləri verilmişdir
Orucov Hidayət (buraxılışa məsul) : Azərbaycan. Oktyabr 94. Mart 95. Qəsd (dövlət çevrilişi cəhdlərinin xronikası)
Kitabda 1994 -cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin xronikası verilmişdir. Bir-birinin məntiqi davamı olan hər iki dövlət çevrilişi cəhdinin təşkilatçıları, nəticələri haqqında xronoloji ardıcıllıq gözlənilməklə rəsmi sənəd və materiallar əsasında geniş məlumat verilir.
O. Heydər (tərtib edən) : Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası
Kitabda Edmond Hamilton, Endrü Norton, Artur Klark, Alfred Van Voqt, Mişel Demüt, Yanuş Şablitski və Nils Nilsenin əsərləri verilmişdir.
O. Heydər (tərtib edən) : Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası
Kitabda Robert Haynlayn, Rey Bredberi, Robert Şekli, Stiven Kinq, Deymon Nayt, Roman Podolnı və başqa yazıçıların əsərləri verilmişdir.
Oday Rafiq : Ədəbi-tənqidi məqalələr
Kitaba müəllifin ədəbi-tənqidi məqalələri daxil edilmişdir.
Ordubadi Məmməd Səid : Həyatım və mühitim
Kitabda görkəmli yazıçı və ictimai xadim Məmməd Səid Ordubadinin "Həyatım və mühitim" memuarı, "Qanlı sənələr" əsəri və "İki çocuğun Avropaya səyahəti" romanı, habelə ilk mənzum əsərləri toplanmışdır
Orucov Hidayət : Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət
Əsər dünya şöhrətli siyasətçi, görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin siyasi bioqrafiyasının az işlənmiş, lakin olduqca önəmli bir səpkisinin-milli siyasət sahəsindəki fəaliyyətinin araşdırılması və şərhinə həsr edilmişdir
Orucov Hidayət : Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət
Əsər dünya şöhrətli siyasətçi, görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin siyasi bioqrafiyasının az işlənmiş, lakin olduqca önəmli bir səpkisinin-milli siyasət sahəsindəki fəaliyyətinin araşdırılması və şərhinə həsr edilmişdir
Ostrovski Nikolay : Polad necə bərkidi
Kitabda müəllifin "Polad necə bərkidi" adlı romanı verilmişdir.
Ordubadi Məmməd Səid : Qanlı illər
M.S.Ordubadi 1911-ci ildə çap etdirdiyi bu əsəri yazarkən özünün müşahidələri ilə yanaşı, "özü qədər etibar etdiyi" müxbirlərin göndərdiyi məktub və sənədlərdən, dövrü mətbuatdan istifadə etmişdir.
1 - 2