Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
London Cek : Hekayələr
Bu kitabda gənc oxucuların çox bəyəndikləri "Boz qurd","Həyat eşqi","Meksikalı" və "Tonqal" hekayələri ilə tanış ola biləcəksiniz. Yazıçının digər əsərlərində olduğu kimi, bu hekayələrdə də sadə insanların cəsarətindən və igidliyindən bəhs edilir.
Layons Con : Linqvistik semantika: Giriş
"Linqvistik semantika: Giriş" Con Layonsun 1981-ci ildə nəşr edilmiş "Dil, Məna və kontekst" kitabının davamıdır. Əvvəlki kitabın ümumi strukturunu saxlamaqla, müəllif orada toxunmadığı bir sıra mövzuları təqdim etmək üçün əsərin həcmini xeyli dərəcədə genişləndirmiş və son onillikdə linqvistik semantika sahəsində yeni istiqamətləri nəzərə almışdır.
Lem Stanislav : Seçilmiş əsərləri
Kitabda Polşa yazışısı Stanislav Lemin "Təyinatını dəyişən xəstəxana", " Solyaris" romanları, "İstintaq", "137 saniyə" hekayələri, "Ay gecəsi", Mister Cons, siz yaşayırsınızmı?", "Buterbrod (kinossenari)" adlı pyesləri verilmişdir