Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Hüseynov Xəzər : "Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi dövründə" mövzusunun tədrisində bədii ədəbiyyatdan istifadə üzrə işin sistemi
Kitabda İkinci Dünya müharibəsinin başlanmasının səbəbləri və gedişi, Şimali Azərbaycanla müharibə edən dövlətlərin işğalçılıq planları haqqında məlumatlar verilmişdir.
Həsənova Sədaqət : "Füyuzat" jurnalı və dil problemləri
Kitabda XX yüzilin əvvəlində nəşr edilən "Füyuzat" jurnalının dil məsələləri ilə bağlı problemlərə münasibətindən, mürəkkəb və mübahisəli, geniş və çoxcəhətli dilindən bəhs edilir
Həsənova Sədaqət : "Füyuzat" jurnalı və ədəbi dil
Monoqrafiyada XX yüzilin əvvəlində nəşr olunan "Füyuzat" jurnalı linqvistik baxımdan araşdırılmışdır. Dərginin fonetik, leksik-frazeoloji və qrammatik xüsusiyyətləri təhlil edilərək ədəbi dil normaları ilə münasibəti müəyyənləşdirilmiş və onlar ədəbi dil faktı kimi konkret nümunələrlə əsaslandırılmışdır.
Həsənli Tural : "Mən həyata gecikmişəm..."
Bu kitabda müəllif həyatda gördüklərini qeyd edib
Hüseynzadə Rüfət, Allahverdiyeva Lalə : Ailə pedaqogikası (Dərslik)
Dərslikdə ailə pedaqogikasını əhatə edən faydalı fikir və ideyalar, nəzəri biliklər üzə çıxarılmış, bu biliklərdən ailədə tərbiyə işində istifadə imkanları təhlil edilmişdir.
Hüseyinzade Latif : Aras Şahittir (Türk ordu generalı Kazım Karabekir Paşa Nahçivanda) (1918-1920. Yıllar)
Kitabda 1918-1920- ci illərdə ermənilərin Naxçıvanda həyata keçirdikləri qırğınlar və türk ordusunun və onun baş komandanı Kazım Karabekir Paşanın Naxçıvanı erməni təcavüzündən qurtarması haqqında məlumat verilmişdir.
Həbibbəyli İsa : Arazüstə Universiteti (Naxçıvan Dövlət Universiteti)
Kitabda Naxçıvan Dövlət Universitetinin yaradılması haqqında məlumat verilmişdir
Həsənli Oruc : Autizm
Kitabda autizm xəstəliyinin mahiyyəti, qanunauyğunluqları, valideyinlərin uşaqlarla davranma qaydaları, xəstəliyi yüngülləşdirməyin və aradan qaldırmağın yolları, üsulları və texnologiyaları öz əksini tapmışdır.
Hüseynov Xəzər : Avropa ölkələrində partizan və antifaşist müqavimət hərəktında Azərbaycan SSR-in Naxçıvan MR-dən olan döyüşçülərin döyüş yolu
Kitabda naxçıvanlı partizanların düşmən arxasında və müqavimət hərəkatında necə döyüşdüyü, mübarizə aparmaları və keçdiyi cəbhə yolları və s. haqqında məlumatlar verilmişdir.
Həsənov Həsrət : Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti
Kitabda antonimlər- mənaca bir-birinə əks olan sözlər toplanmışdır. Onların hamısı bədii əsərlərdən gətirilən misallarla nümayiş etdirilir. Burada ancaq müxtəlif köklü antonim cütlüklər verilmişdir
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15