Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Eyvazlı Həsənəli : Araz sahilində doğan günəş
Pyesdə Naxçıvana Azərbaycan Respublikası tərkibində Muxtariyyət verilməsi ilə bağlı aparılan siyasi mübarizədən bəhs edilmişdir
Eyvazlı Həsənəli : Azərbaycan dramaturgiyasında ədəbi şəxsiyyət məsələləri
Monoqrafiya Azərbaycan tarixi dramlarında ədəbi şəxsiyyətlərin insan və zaman kontekstindən bədii təcəssümü probleminə həsr olunan ilk tədqiqat əsəri olduğu üçün elmi-nəzəri və təcrübi cəhətdən əhəmiyyətlidir.
Elçin Rəhilə : Bayatılar
Bu kitaba şairənin müxtəlif illərdə qələmə aldığı bayatılar daxil edilmişdir.
Eyvazlı Həsənəli : Bu köç hara gedir (şerlər)
Kitabda şairin 1968-ci ildən bu günədək yazdığı şerlərin bir hissəsi toplanmışdır. Vətən sevgisi, xalqımızın mübarizə ruhu, ata-anaya məhəbbət və gəncliyə dair lirik şerlər kitabın ana xəttini təşkil edir.
Eyvazqızı Ulduz : Əli Əliyev
Kitabda Əli Əliyevə aid məlumatlar və fotomateriallar verilmişdir.
Eyvazlı Həsənəli : Ərtoğrul Cavid (yaxud, bir ailənin dramı)
"Ərtoğrul Cavid, yaxud bir ailənin dramı" mənzum faciəsində Ərtoğrulun faciəli, eyni zamanda qısa və mənalı həyatından, Hüseyn Cavid ailəsinin başına gətirilən fəlakətlərdən bəhs olunur
Eyvazlı Həsənəli : Həmid Arzulu yaradıcılığında tarixilik
Bu monoqrafiya H.Arzulu yaradıcılığının tarixilik baxımından elmi tədqiqinə həsr edilmişdir.
Elbrus Əhməd, Rüstəmli Asif : Heydər Əliyev sülhün carçısıdır
Kitabda Heydər Əliyevin işgüzar səyahətləri, Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəllə görüşü, zəlzələ zonasında görüşü, Prezident Heydər Əliyevə Beynəlxalq Atatürk sülh mükafatının təqdim olunması və s. haqqında məlumatlar verilmişdir
Elçin Rəhilə : Məmməd Araz- öz dünyam, Məmməd Araz- söz dünyam (poema)
Kitab Azərbaycan poeziyasının sönməz günəşi Məmməd Araza həsr olunmuşdur
Eyvazlı Həsənəli, Baxşəliyeva Tamara : Milli kurikulum yeni təlim metodlarında (Metodik vəsait)
Metodik vəsaitdə Azərbaycan Respublikasında Ümumi Təhsil konsepsiyasının milli və bəşəri dəyərlər prinsiplərinə istinad olunaraq müxtəlif vaxtlarda çap olunmuş tədqiqat xarakterli kitablara, metodik vəsaitlərə və məqalələrə, eyni zamanda kurikulumun ümumi prinsiplərini özündə əks etdirən “Kurikulum” elmi-metodik jurnala istinad edilmişdir.
1 - 2 - 3