Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Azərbaycan Respublikası  : "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nda Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə müəyyənləşdirilmiş tədbirlərdən çıxarış
Kitabda "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nda Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə müəyyənləşdirilmiş tədbirlər verilmişdir
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu  : "Kitabi-Dədə Qorqud" dilinin izahlı lüğəti
Oxuculara təqdim edilən bu lüğət abidənin söz xəzinəsi barəsində ilk leksikoqrafik əsərdir. Lüğətin yazılmasında məqsəd işlənmə intensivliyindən və mənşəyindən asılı olmayaraq, bütün sözləri qeydə almaq, sözlərin dastanın dilindəki semantik və qrammatik mənalarını əyani göstərməkdir. Kitabda sabit söz birləşmələri, sözlərin məcazi mənaları da verilmişdir.Lüğətdə 2400-ə yaxın sözün izahı verilir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi  : "Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər" mövzusunda beynəlxalq simpoziumun proqramı
"Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər" mövzusunda çıxış edənlərin siyahısı verilmişdir
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası , Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  : "Regionların sosial- iqtisadi inkişafında informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun formalaşması və idarə edilməsi. (Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları)
Məcmuə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müəllifi olduğu və qısa müddətdə böyük uğur qazanan "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı" Dövlət Proqramının qəbul olunmasının iki illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları əsasında hazırlanmışdır. Məcmuəyə daxil olan məruzə və tezislərdə bu proqrama uyğun olaraq Respublikanın bölgələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları infrastrukturunun formalaşması və düzgün istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan elmi və praktik problemlər, gözlənilən nəticə və perspektivlər, bu istiqamətdə yaxın gələcəkdə informasiya texnologiyaları, təhsil və elm sahələrində qarşıda duran vəzifələr və fəaliyyət istiqamətləri təhlil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Dövlət Universiteti , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları
Kitabda 16-17 dekabr 2014-cü ildə Naxçıvanda keçirilən "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları toplanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Dövlət Universiteti , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları
Kitabda 6 dekabr 2013-cü ildə Naxçıvanda keçirilən "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları toplanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (13 aprel 2016)
Kitabda 13 aprel 2016-cı ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (19 aprel 2017)
Kitabda 19 aprel 2017-ci ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (24 aprel 2015)
Kitabda 24 aprel 2015-ci ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi , Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (24 aprel 2018)
Kitabda 24 aprel 2018-ci ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15