Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Əliyev Ziyadxan : "Cəmil Müfidzadə. Cizgilərə hopan ömür..."
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünas Ziyadxan Əliyevin "Cəmil Müfidzadə. Cizgilərə hopan ömür..." kitabı xalq rəssamı, görkəmli qrafika ustası Cəmil Müfidzadənin həyat və yaradıcılığından bəhs edir.
Əliyev İsmayıl : "Divanü lüğat-İt-Türk"də atalar sözləri
Elmi iddiası olmayan bu kitabda müəllifin "Divanü lüğat-İt-Türk" əsərindəki atalar sözləri haqqında düşüncələri, onlardan bəzilərinin təhlilindən doğan ümumiləşdirmələri verilmişdir.
Əliyev İsmayıl : "Divanü lüğat-İt-Türk"də Azərbaycan türkcəsi sözləri
Kitabda Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-İt-Türk" əsərində olan azəri türkcəsinə aid sözlər seçilmiş və onların müasir ədəbi dilimizdə, həmçinin dialektlərdə, xüsusilə Naxçıvan ləhcəsində işlənmə vəziyyətləri araşdırılmışdır.
Əliyev Oruc : "Kitabi-Dədə Qorqud" və Azərbaycan folkloru
Monoqrafiyada "Kitabi-Dədə Qorqud" boyları ilə nağılların oxşar motiv və süjetləri müqayisəli şəkildə təhlil olunur
Əliyev Məftun, Kazımova Səkinə : (CD3)2CDOH molekulunun trans-konformerinin mikrodalğa spektri
Kitabda (CD3)2CDOH molekulunun trans-konformerinin mikrodalğa spektri, fırlanma spektri və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Əliyev Nail : 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə
Bu kitab xalqımızın həyatında baş vermiş soyqırımlar və deportasiya dövrlərində soydaşlarımızın faciələrindən, düçar olduqları müsibətlərdən söhbət açır
Əlfi İlqar (tərtibçi) : Amerika ədəbiyyatı antologiyası
Kitaba Amerika ədəbiyyatının dəyərli əsərləri daxil edilmişdir.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Humanitar siyasət: qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanda humanitar siyasət, qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü haqqında məlumatlar verilmişdir.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. İnsan amili: sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanda insan amili, sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası haqqında məlumatlar verilmişdir.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər.Ordu quruculuğu: təhlükəsizlik və müstəqilliyin zəmanəti
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanın ordu quruculuğu, təhlükəsizlik və müstəqilliyin zəmanəti haqqında məlumatlar verilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15