Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    Biblioqrafik Vəsaitlər. Məlumat nəşrləri. Jurnallar


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi , Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu , Naxçıvan Dövlət Universiteti  : "Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər" mövzusunda beynəlxalq simpoziumun proqramı
Kitabçada 5-6 oktyabr 2007-ci ildə Naxçıvan şəhərində keçirilən "Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər" mövzusunda beynəlxalq simpoziumun proqramı verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi  : ABŞ-ın 16-cı prezidenti Avraam Linkolnun oğlunun müəlliminə yazdığı məktub
Kitabçada ABŞ-ın 16-cı prezidenti Avraam Linkolnun oğlunun müəlliminə yazdığı məktub verilmişdir.
Qasımov Natiq (tərtib edən) : Aqil Əlirza oğlu Əliyev - 75
Azərbaycan MEA müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, prof. Aqil Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə çap edilən bu kitabda alimin bioqrafiyası, həyat və fəaliyyəti haqqında məlumat, həmçinin görkəmli elm xadimlərinin ürək sözləri öz əksini tapmışdır. Bundan əlavə kitabda Ə.Əliyevin elmi əsərlərinin siyahısı verilmişdir.
Nağıyev T.M. (məsul katib) : Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Azərbaycan
Kitabda ölkənin təbiətini, əhalisini, iqtisadiyyatını, tarixini, elmini, incəsənətini və digər mühüm aspektlərini səciyyələndirən fundamental ensiklopedik məlumatlar verilmişdir.
Alizada Ali (initiate) : Nakhchivan Autonomous Republic
It was given information about Nakhchivan monuments, energy sector in Nakhchivan, tourist establishments, scientific and educational institutions, Nakhchivan culture in this book.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  : Naxçıvan ensiklopediyası
Naxçıvan ensiklopediyası muxtar respublikanın təbiətindən, tarixindən, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatından sistemli şəkildə bəhs edən elmi nəşrdir. Burada muxtar respublikaya həsr olunmuş kompleks məqalədən əlavə, diyarın bütün inzibati rayonları, fiziki-coğrafi obyektləri, şəhər və kəndləri, geoloji quruluşu, yeraltı və yerüstü təbii sərvətləri haqqında məqalələr verilmişdir.
Talıbov Vasif : Naxçıvan ensiklopediyası
" Naxçıvan ensiklopediyası" kitabı Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi, sosial -iqtisadi, elmi-mədəni həyatından, təbiətindən , tarixindən, sistemli şəkildə bəhs edən elmi nəşrdir.Burada Muxtar Respublikaya həsr olunmuş kompleks məqalədən əlavə, diyarın bütün inzibati rayonları, fiziki-coğrafi obyektləri, şəhər və kəndləri, geoloji quruluşu, yeraltı və yerüstü təbii sərvətləri haqqında məqalələr verilmişdir.
Talıbov Vasif : Naxçıvan ensiklopediyası
Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikasıının təbiətindən, tarixindən, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və elmi-mədəni həyatından sistemli şəkildə bəhs edən elmi nəşrdir. Burada Muxtar Respublikaya həsr olunmuş kompleks məqalədən əlavə, diyarın bütün inzibati rayonları, fiziki-coğrafi obyektləri, şəhər və kəndləri, geoloji quruluşu, yeralti və yerüstü təbii sərvətləri haqqında məlumat verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondu  : Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondu tərəfindən hazırlanmış kitabda "Naxçıvan İslam Mədəniyyəti Paytaxtı - 2018"in açılış və bağlanış tədbirləri, Təşkilat Komitəsinin iclasları və konfranslar haqqında məlumat verilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Naxçıvan təbiəti. Albom-kataloq
Albom-kataloqda Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbiəti, flora və faunası, tarixi abidələri və s. əks olunmuşdur.
1 - 2