Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Həsənli Oruc : Diyarşünaslıq materiallarından istifadə mənəvi tərbiyənin vasitəsi kimi
Kitabda yetişən nəsli mənəvi tərbiyə sahəsində inkişaf etdirmək haqqında məlumat verilmişdir.
Hasanli Oruç, İbrahimoğlu Davut : İnsan psikolojisinin sihirli dünyası: kıskançlık
Kitabda qısqanclığı yaradan əsas səbəblər, ailədə qısqanclıq, qısqanclığın sağlamlığa təsiri və sair haqqında məlumat verilmişdir.
Həsənli Oruc, Camalov Kamal : Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı uşaqların inkişafı
Kitabda istedadlı uşaqların tanınması üçün ümumi qanunauyğunluqlar, onların aşkar edilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı uşaqların inkişaf istiqamətləri, Şərqin görkəmli mütəfəkkirlərinin istedadlı uşaqlar haqqında fikirləri təhlilə cəlb edilmişdir. Məktəbəqədər, kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda psixoloji problemlər, onların aradan qaldırılması yolları, istedadın aşkar edilməsi üçün uşaqların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi verilmişdir.
Həsənli Oruc, İbrahimoğlu Davud : Sirli dünya xoşbəxtlik
Kitabda bəşəriyyəti düşündürən xoşbəxtlik problemi, xoşbəxtlik haqqında mütəfəkkirlərin fikirləri, xoşbəxtliyə çatmaq üçün nələr etməliyik və s. mövzuları əhatə edən məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Həsənli Oruc, Kamilov Ruslan : Sirli dünya: Məhəbbət
Kitabda insanın ən böyük neməti olan məhəbbət hissinə psixologiya elminin münasibəti, bu məsələyə zamanın gərdişinə uyğun mülahizələr öz əksini tapmışdır
Həsənli Oruc : Sirli dünya: qısqanclıq
Kitabda qısqanclığı yaradan əsas səbəblər, ailədə qısqanclıq, qısqanclığın sağlamlığa təsiri və sair haqqında məlumat verilmişdir.
Həsənli Oruc, Camalov Kamal : Sosial psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi
Kitabda məktəbəqədər, kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda psixoloji problemlər, onların aradan qaldırılması yolları, istedadın aşkar edilməsi üçün uşaqların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi verilmişdir