Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

    İctimai və humanitar elmlər


A B C Ç D E Ə F G H İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Həsənov Əli (elmi redaktor və məsləhətçi) : "Erməni soyqırımı": mif və gerçəklik
Kitabda hamıya məlum olmayan faktlar, sənədlər, rəsmi vəzifəli şəxslərin siyahısı, Amerika Birləşmiş Ştatları konqresinin stenoqramları, publisistlərin, demoqrafların, tarixçilərin, diplomatların məqalələri əsasında Osmanlı imperiyasında "erməni soyqrımı " haqqında mif ifşa edilir.
Yoxdur  : "Heydər Əliyev siyasi məktəbini öyrənirik" Gənc Liderlər Proqramının üzvü olan gəncclərlə görüşdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun məruzəsi
Kitabçada "Heydər Əliyev siyasi məktəbini öyrənirik" Gənc Liderlər Proqramının üzvü olan gəncclərlə görüşdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun məruzəsi verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi  : "Nə qədər ki, Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam!"
Kitabda Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə keçirilən təntənəli yığıncaqda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun məruzəsi verilmişdir.
(Müəllifi yoxdur)  : "Армянский геноцид" миф и реальность
В книге впервые на основе малоизвестных, а то впервые публикуемых документов, фактов, переписки официальных должностных лиц, стенограмм конгресса США, статей публицистов, демографов, историков, дипломатов, развенчивается миф о так называемом "геноциде армян" в Османской империи. Впервые же столь широко и документаьлно рассматривается проблема армянского терроризма- его корни, связи со всякого рода организациями и наркобизнесом в разных странах мира, сеть его агентуру и хронология совершенных им преступлений, что стало серьезным вопросам для международных служб безопасности.
Гасанов Али (научный редактор и консультант) : "Армянский геноцид": миф и реальность
В книге впервые на основе малоизвестных, а иногда впервые публикуемых документов, фактов, переписки официальных должностных лиц, стенограмм конгресса США, статей публицистов, демографов, историков, дипломатов, развенчивается миф о так называемом "геноциде армян" в Османской империи.
Şıxlı M. : 1923 - 1939- cu illərdə beynəlxalq münasibətlər
Kitabda Avropada siyasi vəziyyətin kəskinləşməsi, Yaxın və Orta Şərqdə imperialist dövlətləri qüvvələrinin yerləşdirilməsi, Uzaq Şərqdə imperializmin müstəmləkə sistemindəkı böhranın kəskinləşməsi, kapitalist dövlətlərinin xarici siyasətlərində antisovet qəsdlərin güclənməsi və s. mövzular öz əksini tapmışdır.
(Müəllifi yoxdur)  : ABŞ-ın 16-cı prezidenti Avraam Linkolnun oğlunun müəlliminə yazdığı məktub
Kitabçada Amerika Birləşmiş Ştatlarının 16-cı prezidenti Avraam Linkolun oğlunu ilk dəfə məktəbə göndərən zaman müəlliminə məktubla etdiyi müraciət verilmişdir
İsgəndər Etibar(tərtib edən) : Acı həqiqətlər
Kitabda toplanmış maraqlı və cəsarətli publisistik yazılarda müəlliflər indiyə qədər deyə bilmədiyimiz həqiqətləri deməyə, durğunluq illərinin vurduğu yaraların iç üzünü açmağa cəhd edirlər.
Qocayev H.G. : Afrikada gördüklərim
Kitabda müəllifin müxtəlif vaxtlarda ezamiyyətdə olduğu bəzi Afrika ölkələri, onların xalqları və adət- ənənələri, təbiəti, şəhər və kəndləri, ayrı-ayrı adamları haqqında təəssüratları, xatirə və oçerkləri toplanmışdır.
Mirələmov Hüseynbala : Amalın işığında
"Amalın işığında" kitabı publisistik yazıların toplusudur. Müəllif Azərbaycanın tarixi taleyində müstəsna yeri və rolu olan Azərbaycan respublikasının prezidenti H.Əliyevi amal olaraq tərənnüm edir, onun həyat yoluna nəzər salır.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15